Leerkansen voor iedereen

Ahmed

De achtjarige Hamid kwam vorig jaar naar België. Hij heeft al veel bijgeleerd maar zijn gebrekkige beheersing van het Nederlands speelt hem nog altijd parten, ook bij rekenen. Samen met een vrijwilliger oefent hij een uurtje per week.

Jasmine

De elfjarige Jasmine heeft moeite met wiskunde en kan niet volgen op school. Een vrijwilliger helpt haar één namiddag per week met huiswerkbegeleiding om de achterstand weg te werken.

Lise

Lise maakte haar secundaire school nooit af en wil haar diploma graag halen. Een vrijwilliger bereidt haar voor op examens van de Examencommissie.

Werkwijze huiswerkbegeleiding

De Auxilia-werkwijze is zeer eenvoudig en laagdrempelig.

 

We bekijken elke aanvraag  en zoeken samen naar een oplossing. Als de aanvraag positief wordt beoordeeld, krijgen de vrijwilligers een naamloze beschrijving van de situatie van de leerling.

 

Zij kunnen dan op basis hiervan beslissen of ze interesse hebben.

 

Dan brengt de regio-assistent samen met de kandidaat-vrijwilliger een bezoek aan de aanvrager. Tijdens dit bezoek worden de afspraken gemaakt. Een goed contact met de school is essentieel voor het succes van de begeleiding.

collage-2017-08-07